Barnens behov och intresse som står i centrum och att barnen integreras interaktivt till verksamhetens pedagogiska innehåll som aktiva och effektiva aktörer.

Vi erbjuder individ anpassade lärande möjligheter.

Barnen får rätt och kvalificerad handledning av våra professionella pedagoger.

Barnen får möjligheten att ta del av det kulturella utbudet samhället erbjuder.

Vi ger kvalificerad handledning även till föräldrarna vid behov