Alla våra aktiviteter leds av kompetenta pedagoger och barnen betraktas som aktiva aktörer och
är delaktiga i hela processen.

  • Skapande/Tema/Projektarbeten
  • Skogsutflykter
  • Biblioteksbesök
  • Rytmik och rörelse
  • Drama-Lek
  • Sagostunder/Bokläsningar